1917 1917 (2019)

1917: Speranță și moarte (Romania) | Taistelulähetit - 1917 (Finland) | 1917: Speranță și moarte (Moldova) | 1917 命をかけた伝令 (Japan, Japanese title)/1917/ 1917:逆战救兵(港) / 一九一七

8.3 / 451,703人    119分鐘  
上映日期:2020/01/30

類型: 戲劇 / 戰爭

導演: 山姆曼德斯
編劇: 山姆曼德斯
演員: 理察麥登 班尼迪克康柏拜區 馬克史壯 柯林佛斯 喬治麥凱 迪恩查爾斯查普曼

字幕下載

字幕訊息 下載 上傳者
R3DVD SUB 
1917_R3HK.rar
80次 ddpironi
2020-08-23 16:50:16
藍光原碟 SUP 
1917.rar
362次 匿名
2020-05-22 13:49:58
台灣電影院版 SRT
1917.rar
2432次 www.gamedisc.cc
2020-03-26 08:17:09

簡介

007:空降危機》、《007:惡魔四伏》以及《美國心玫瑰情》金獎導演山姆曼德斯,以他獨特的想像與遠見執導第一次世界大戰史詩鉅片《1917》。

第一次世界大戰進入最激烈之際,兩名年輕的英國士兵史考菲(喬治麥凱 飾)以及布雷克(迪恩查爾斯查普曼 飾)受到指派,執行一場看似不可能的任務。他們必須和時間賽跑,冒險進入敵區傳遞一個重要訊息,試圖阻止一場對數百名士兵的致命攻擊 - 其中包括布雷克的親兄弟。

1917》一片的導演是山姆曼德斯,他和克莉絲蒂威爾森卡恩斯共同編寫劇本,故事概念來自導演山姆曼德斯的祖父艾佛德曼德斯,在第一次世界大戰中擔任英國軍隊中一名准下士之後,和他的家人分享關於這場大戰的故事,以及他在服役時認識的各形各色的人物。

艾佛德曼德斯在1917年入伍時才19歲,由於他的個頭比較矮小,這名身高大約160公分的阿兵哥被挑選成為西線戰場的信差兵。位於盟軍和敵軍前線壕溝之間的無人區名符其實,無人敢穿越,因為他們害怕在這片空曠地帶很容易就會遭到射殺,但是無人區卻經常起霧,而且霧氣的高度大概是167公分,所以這名年輕的信差兵就能夠在盟軍不同的崗位之間傳送信息。他矮小的身材代表他不會被敵軍看到,而且他必須為了逃命而狂奔。艾佛德曼德斯在戰時曾經受過傷,也中過毒氣,並且曾經因為他英勇的行為獲頒獎章。
本文轉載於開眼電影網

預告 & 劇照

影評文章

暫無影評

評論